מדיניות מניעה של COVID-19

מדיניות למניעת וירוס כתר covid19 בקלימברה

נגיף Coronavirus (COVID-19) מסווג כעת רשמית כמגיפה ומשפיע על חיים ועבודה ברחבי העולם.

בקלימברה אנו מתייחסים למגיפה זו ברצינות רבה. אכפת לנו ממך, ואנחנו רוצים שתדע מה אנחנו עושים כחברה כדי להגן עליך ועל משפחותיך ולהפחית את התפשטות הנגיף הקטלני הזה.

מדיניות זו תסביר את הצעדים שביצענו כדי להבטיח שנמנע את התפשטות המשך של COVID-19.

סיכום אמצעים:

1. אנו מחטאים כל מוצר לפני המשלוח.
2. אנו מבקשים מהצוות והמבקרים שלנו לחטא את ידיהם לפני שניגשים לסדנה.
3. יישמנו מחסום בקרת טמפרטורה בפתח בית המלאכה שלנו בו אנו משתמשים באקדח מדחום אינפרא אדום.
4. הצבנו כרזות COVID-19 בבית המלאכה ובמחסן שלנו כדי להגביר את המודעות.